UiB Blogg            

UiB Tema

Tips og råd

Hvem gjør hva?


UiB tema er utviklet at Kommunikasjonavdelingen på UiB.

Progammering, funksjonalitet og tilpasning til aktuelle standarder gjøres av webseksjone ved Kommuniksajonsavdelingen.

Tilpasnig av layout og grunndesign i samsvar med UiBs grafiske profil gjøres av profil og designeseksjonen ved Kommuniksajonsavdelingen.

Drift av server, backup og kvaliteskontroll av progamvare, plug-ins og programtillegg gjøres av IT-avdelingen.