UiB Blogg            

UiB Tema

Tips og råd

Kort veiledning


UiB Tema er laget for deg som trenger et sentralt driftet et nettsted med en enkel menystruktur. Temaet er laget for aktiviteter eller personer som  ønsker- eller har  behov å opprette et nettsed eller en blogg på siden av  www.uib.no.

Temaet er basert på UiBs grafiske profil, og du kan selv tilpasse:

  • Toppbilde
  • Skriftlig innhold i kolofonfelt
  • Lenkefarger i henhold til UiBs grafiske profil

Temaet bygger på “responsivt design” og fungerer på både mobiltelefoner og nettbrett. Det er også laget i henhold til gjeldende web-standard og møter offentlige krav til tilgjengelighet.

Hvor finner jeg temaet?

Du finner temaet  på UiBs boggserver – http://w.uib.no. –
Her finner du også informasjon om hvordan du kan opprette din egen blogg/nettside.
UiBs bloggtjeneste  forvaltes og kvalitetsikres av IT avdelingen.

Hvordan bruker jeg  WordPress?

WordPress er en nettbasert løsning der du kan ha flere brukere med ulike administrative rettigheter.  I tillegg har du mulighet til å velge ulike programtillegg (plugins) og konfigurere disse slik at de passer til ditt formål. Den praktiske bruken av programmet må du selv finne ut av, men det finnes rikelig med dokumentasjon, tips og gode råd på nettett.

Her er en kort og punktvis veiledning knyttet speselt til temaet UiB bloggmal!

1) Endre toppbilde

Toppbildet er bildet øverst på hver side.
Du endrer dette
ved å gå til: Dashboard =  Apperance -> Endre toppbilde

Anbefalt dimensjon for toppbildet er 970px × 250px

2) Endre taglinefarge

Tagline er tittel og undertittel på nettstedet, og står øverst på hver side.
Du endrer disse
ved å gå til: Dashboard =  Apperance -> Endre taglinefarge

Du kan velge mellom svart (for lyse toppbilder) og hvitt (for mørke toppbilder).

3) Endre lenkefarge

Du endrer lenkefargen
ved å gå til: Dashboard =  Apperance -> Endre linkfarge

Du kan velge mellom fagrene grønn, rød, orange og blå slik de hentet fra i UiBs grafiske profil.

4) Kolofontekst

Kolofonteksten er det som står skrevet til høyre for UiB eblemet nederst på siden. Kolofonen forteller hvem det er som forvalter nettstedet. Kolofonteksten bør ikke være lenger enn tre linjer.

Gå til: Dashboard = Apperance -> Endre kolofontekst

5)  Legge inn e-postadresse i kolofon

E-postadressen i kolofonen bør gå til den som er administrator for nettstedet.

Gå til: Dashboard = Settings -> E-mail address.

Legg inn den epost-addressen du vil at skal vises i kolofonen.

6) Statisk fremside

UiB bloggmal har en egen sidemal (“template”) for forside som du kan benytte dersom du ønsker det.

Denne forsiden er:

  • Uten sidefelt
  • Kan ha et eget bilde
  • Har mulighet egne kodesnutter (“Widgets”)

Slik lager du en forside:

Opprett en side (page)
Til høyre under “Page attributes” velger du “Forside”.

Da får du en side uten sidefelt (“sidebar”).
Denne sidemalen lar deg også laste opp et inkudert bilde (“featured image”).
Denne  fungsjonen virker bare i denne sidemalen.  Du kan også legge til et bilde på vanlig måte ved hjelp av “Add Media”.

OBS! – Du kan bruke sidemalen “Forside” på så mange sider som du ønsker, men det vil alltid være den som ble valgt først  vises som fremsiden.

7)  Widgets på fremsiden

“Widgets” er små programsnutter som lar deg vise ulike ting i WordPress.
Du aktiverer dem ved å
gå til: Dashboard = Apperance -> Widgets.

Dra de “Widgetene” du ønsker over i feltet som heter “Page widgets”.

MERK: Husk å trykk “Save” på hver “Widget” som du drar over.

Du kan bruke så mange “Widgets” du vil, men det blir fort rot hvis du bruker for mange.
Vår anbefaling er tre stykker!

8)  Widgets i sidefelt (sidebar)

Dette gjøres på samme måte som over.
Gå til: Dashboard = Apperance -> Widgets.

Dra de “Widgetene” du ønsker over i feltet som heter “Sidebar”.

MERK: Husk å trykk “Save” på hver “Widget” som du drar over.

9) Plassering av sidefelt (sidebar)

Her er det tre valg: “høyre”, “venstre” eller “ingen sidebar”

Gå til: Dashboard = Apperance -> Endre sidebarposisjon.

Valget av plassering vil gjelde for hele nettstedet (bortsett fra fremsiden). Det vil si at både nettsider og blogg-poster vil ha samme oppsett.  Dersom man velger “ingen sidebar” så vil innholdet dekke hele flaten.