UiB Blogg            

UiB Tema

Tips og råd

Om webkommunikasjon


Under denne fanen finner du punkter og stikkord om det å skrive for web. Innholdet er stort sett sakset fra Kommunikasjonsavdelingens kurs » Slik skriver du godt for web»

Det som står på på disse sidene er bare stikkord.

Kommunikasjonsavdelingen avholder jevnlig kurs.
Ta kontakt med Mathilde Kristine Holm(Mathilde.Holm@adm.uib.no) for informasjon.

12 råd for godt språk på nettet

 1. Definer målgruppen.
 2. Ikke sløs med ord og bokstaver.
 3. Unngå substantivsjuken.
 4. Unngå fagsjargong og fremmedord.
 5. Start med de viktigste ordene i setningen og de viktigste setningene i hvert avsnitt.
 6. Skriv korte setninger.
 7. Bruk et aktivt språk – unngå verb i passiv.
 8. En idé i hvert avsnitt.
 9. Bruk punktlister ved opplisting.
 10. Bruk mellomtitler.
 11. Bruk om nødvendig overgangsord (også, men, fordi osv.).
 12. Skriv korrekt (og stol ikke på stavekontrollen!).