UiB Blogg            

UiB Tema

Tips og råd

Skrive for web


Det viktigste først!

 • Tittel
  – hva handler saken om?
  – holdes så kort som mulig
  – maks 35 tegn med mellomrom (maks 20 på ei linje)
 •   Ingress
  –  oppsummering av innhold
  –  maks 140 tegn med mellomrom (ca 70 per linje)
 • Brødtekst
  – Første avsnitt er viktig Viser omfanget av innholdet
  – Skriv korte avsnitt (maks 3 setninger)
  – Bruk mellomtitler – Mellomtitlene må være tydelige og lette å forstå

Skriv korte setninger

 • – Hold setningslengden på mellom 10 og 20 ord
  – Aldri mer enn 25 ord i en setning
  – Del opp lange setninger: Stryk bindeordet – sett punktum

Språket på web

 • Nøkternt
 • Tydelig
 • Korrekt
 • Muntlig

Unngå kompliserte faguttrykk. Hvis du må bruke fremmedord, må du forklare hva de betyr. Bruk ikke forkortelser (ikke ”f.eks.”, men ”for eksempel”). Lange navn/betegnelser kan forkortes, men må i så fall forklares (første gang)

12 råd for godt språk på nettet

 1. Definer målgruppen.
 2. Ikke sløs med ord og bokstaver.
 3. Unngå substantivsjuken.
 4. Unngå fagsjargong og fremmedord.
 5. Start med de viktigste ordene i setningen og de viktigste setningene i hvert avsnitt.
 6. Skriv korte setninger.
 7. Bruk et aktivt språk – unngå verb i passiv.
 8. En idé i hvert avsnitt.
 9. Bruk punktlister ved opplisting.
 10. Bruk mellomtitler.
 11. Bruk om nødvendig overgangsord (også, men, fordi osv.).
 12. Skriv korrekt (og stol ikke på stavekontrollen!).

Innholdet er stort sett sakset fra Kommunikasjonsavdelingens kurs » Slik skriver du godt for web» Det som står på på disse sidene er bare stikkord. Kommunikasjonsavdelingen avholder jevnlig kurs. Ta kontakt med Mathilde Kristine Holm (Mathilde.Holm@adm.uib.no) for informasjon.