UiB Blogg            

UiB Tema

Tips og råd

Tekst, skrift og bilder


Skrift på skjerm

  • Kursiv fungerer dårlig på skjerm. Unngå!

   Kursiv : Skråstilte bokstaver blir ”brutt opp” på skjerm (skyldes oppløsningen, piksler), og gjør det vanskelig å lese

  • Fet skrift med måte. Fremhev nøkkelord.

   Fet skrift er vanskelig å lese, men kan fungere godt som markør/utheve enkeltord/nøkkelord.
   Brukes med måte.

  • STORE BOKSTAVER ER VANSKELIGE, OM IKKE UMULIGE, Å LESE. LA VÆRE!

   Når vi leser – ikke bare på skjerm – orienterer vi oss etter høydeforskjeller. Det er derfor bruk av store bokstaver/CAPS LOCK ofte kalles ”å skrike” …

   Utropstegn er bare relevante ved imperativ: Kom! Løp! eller ved enkelte utsagn:
   – Nå er jeg rasende! Slik reagerer professor Hansen på nyheten om budsjettkutt ved fakultetet (eller noe sånt …!).

  • Understreking er tabu
   (brukes bare for lenker)

  Bruk punktlister

 • Ser ryddig ut
 • Raske å skanne
 • Forkorter/fortetter
  – Bruk punktlister istedenfor oppramsing på samme linje
  – Ha aldri mer enn 7 punkter i en punktliste

  Lenker

 • Ikke overdriv antall lenker
 • Bare de viktigste og mest relevante lenkene
 • Lenker skal være selvforklarende
  – «Bruk vårt søknadsskjema».
  – Ikke: – «Bruk vårt søknadsskjema. Les mer her.»
 • Gi beskjed om lenken åpner filer e.l.
  – ”Last ned artikkelen (pdf)”

  Bilder og billedtekster

 • Bildet må være relevant
  Hvis saken handler om et tokt til Svalbard, bør hovedbildet være fra Svalbard.
 • Billedteksten er gjerne gjentakelse av hovedpoenget i teksten
 • Person(er) på bildet skal navngis
 • Lær reglene for billedbruk

Innholdet er stort sett sakset fra Kommunikasjonsavdelingens kurs » Slik skriver du godt for web» Det som står på på disse sidene er bare stikkord. Kommunikasjonsavdelingen avholder jevnlig kurs. Ta kontakt med Mathilde Kristine Holm (Mathilde.Holm@adm.uib.no) for informasjon.